معاون بهره برداری سد و نیروگاه

 

پیوند های مفید

معرفی معاونت بهره برداری سد و نیروگاه

سدها و نیروگاههای برق آبی استان خوزستان سرمایه گذاریهای کلانی است که دولت در خوزستان انجام داده است. حفظ  ، نگهداری  و نظارت بر این سرمایه گذاریها  به عهده معاونت بهره برداری سد و نیروگاه است . معاونت بهره برداری به عنوان متولی نظارت بر بهره برداری از سدها و نیروگاههای برق آبی در سازمان آب و برق خوزستان ، وظايف برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي امور نگهداري ، بهره برداري و رفتار سنجي سدها و تاسيسات وابسته ، مطالعات ، تهيه و تدوين دستورالعمل ها  ، نظام هاي بهره برداري  ،  تنظيم برنامه هاي توليد و مصرف آب ،  توليد نيرو و انجام پيش بيني هاي لازم به منظور استفاده حداكثر از ظرفيت هاي موجود با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شركت و بهبود انجام امور  را بر عهده دارد.

واحدهای تابعه

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل