وظايف و مسئوليت ها

دفتر نظارت بر بهره برداری نیروگاه

1
تهيه و تدوين دستورالعمهاي بهره برداري نيروگاهها.
2
نظارت بر بكار گيري استانداردها و روشهای بهره برداری از واحدهای نیروگاهی
3
ارائه پيشنهاد هاي اصلاح و بازنگري مستمر دستورالعملهاي ثابت بهره برداري با توجه به ويژگيها و محدوديتهاي خاص نيروگاههاي برق آبي
4
برنامه ريزي جهت تحويل نيروگاههاي جديد وتلاش جهت حل مشكلات آنها
5
بررسي سيستمهاي حفاظتي نيروگاهها و پستهای نیروگاهی و بهينه سازي آنها در صورت نياز.
6
نظارت بر رفع اشكالات طراحي نيروگاههاي جديد و پستهای نیروگاهی.
7
نظارت بر بهينه سازي سيم پيچها وتجهيزات نيروگاهها وامكان سنجي افزايش توليد واحدها.
8
جمع آوري وبه روز سازي كليه دستورالعملهاي بهره برداري مورد استفاده در نيروگاهها و پستهای نیروگاهی.
9
برنامه ريزي ومطالعه طرح بهينه سازي تجهيزات وتاسيسات و پستهای نیروگاهی
10
تدوين برنامه‌هاي سالانه، ماهانه و هفتگي توليد برق آبي كشور در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو
11
تهيه مدلهاي بهينه بهره‌برداري براي نيروگاههاي برق آبي
12
همكاري و هماهنگي با مركز ملي راهبري شبكه سراسري برق كشور (ديسپاچينگ ملي ايران) در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليتهاي نيروگاههاي برق آبي
13
تدوين و تنظيم برنامه‌هاي افزايش آمادگي، كاهش هزينه، افزايش بهره‌وري و بهبود بهره‌برداري در نيروگاههاي برق آبي
14
نظارت بر عملكرد شركتهاي مرتبط و مسئول بهره‌برداري از نيروگاههاي برق آبي
15
نظارت بر رعايت ايمني و رعايت بهداشت كار در نيروگاههاي برق آبي
16
تهيه و تنظيم برنامه تعميرات اساسي، دوره‌اي و اضطراري واحدهاي نيروگاههاي برق آبي و نظارت بر اجراي آنها
17
تدوين پروژه‌هاي بهينه‌سازي، علاج بخشي و ارتقاء سطح تجهيزات و ماشين آلات نيروگاههاي برق آبي در دست بهره‌برداري
18
تهيه گزارشات مديريتي و ارائه برنامه هاي پيشرفت يا موانع پيشرفت در زمينه بهره برداري از نيروگاهها و ارائه پيشنهاد بهبود انجام امور به مقام مافوق.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل